Vecsés - a kezdetek...

Az 1990-es évek végén mód nyílt rá, hogy a Váci Egyházmegye Levéltárában is kutathassuk az Óplébánia, illetve Vecsés történetét. Sok érdekes, eddig nem publikált anyag van Vecsésről. A legnagyobb meglepetést egy 1795-ös összeírás, és az első templomépítés dokumentumai jelentették.

1795-ben a váci püspök (Splényi Ferenc 1787–1795) teljeskörű összeírást készíttetett Vecsés lakosságáról. Az összeírást mai szóhasználattal népszámlálásnak is nevezhetnénk. 80 házat írtak össze. Szerepel a családfő név szerint, a feleség neve (gyakran csak a keresztneve), a gyermekek név és életkor szerint. A gyermek neve után esetenként az idősebb családtagok név szerint.  Az lista német nyelven készült és az írott gótbetűs szöveg megfejtése bizony nagy feladatot jelentett, de néhány kivételtől eltekintve megoldódott.

Vecsés betelepítésekor már érvényben volt II. József császár, magyar király azon rendelete (1785. aug. 22.), amely megszüntette a jobbágyságot és biztosította a szabadköltözést. Igy a Vecsés betelepítésére kiadott felhívásra nemcsak a távolabbi, korábban betelepített sváb falvakból jelentkeztek, de minden bizonnyal a közeli magyar és szlovák településekről is. Az 1795-ben készült összeírás szerint a magyar és szlovák nevű telepesek száma nagyon lecsökkent. Feltételezhetjük, hogy ők jöttek a közelebbi falvakból, talán a kezdeti nehézségek miatt visszaköltöztek. Helyettük további német nevűek érkeztek. 9 évvel az eredeti 50 család helyett már 80 család szerepel a listán:

Wirth, Frühwirth, Opatka, Bruder, Horvath, Freund, Uitz, Majer, Liebe, Sieberth, Scheuring, Walter, Pfeffer, Felßner, Strohmayer, Ochsenmajer, Pröbszt, Sopper, Kellner, Schmidt, Pröbstl, Ostertach, Liebe, Marheis, Kranzinger, Hoffmann, Adamus, Matheiß, König, Szapper, Leimeter, Kirsch, Purscht, Lee, Siebert, Hermann, Hochstein, Fürstner, Krauß, Tein, Stiller, Maßfelder, Pejtelpeck, Reßner, Stiller, Brandner, ?... , Stiller, Tadscherer, Lutz, Grauß, Semmel, Hackel, Wilhelm, ? … , Tain, Lutz, Peitelpeck, Wirth, Eisen, Monger, Gruber, Sterk, Appl, Staß, Kleineisel, Guthmann, Opatka, Wudi, Neubaur, G... ßl, ? … , G … , Urban, , Martin, Adamus, Rutzky, Maurer, Peringer

A korabeli térképek ismeretében minden valószínűség szerint a mai Fő úton, majd a Város utcában épülhettek a házaik. A jobbágytelkek száma nem növekedett, de a földesúr 7 telek megfelezéséhez hozzájárult.

Akit a téma részletesebben érdekel, az alábbi linkre kattintva további információkat talál:

Acta Parochiarum

Házak sorrendje

Az összeírás 225 esztendővel ezelőtt készült, talán ez a dátum indokolhatja, hogy most szó essen róla.

A 44. sorszámon található család:

Michael Reßner

Anna Herr          

Franziskus 8

Andreas 3

Michael Reßner 60 (Ruppertsberg 1740 - Vecsés 1797)

Elisabetha Jung 60 (Königsbach 1743 + Vecsés 1813)

Ewa 1

Azért választottam példának ezt a családot, mert Anton Wirth kutatásaiból tudjuk, hogy a nagyszülők még a Rajna partján születtek. A bevándorolt Reßner és Jung család (Pest) Hidegkúton telepedett meg. Michael és Elisabetha ott házasodott, majd Nagykovácsin keresztül kerültek Vecsésre 1786-ban. A Rajna partján születtek és Vecsési temetőben nyugszanak.

(A dőlt betűs kiegészítések Anton Wirth – Johannes Neumayer: „Ortsfamilienbuch Vecsés bei Budapest" című könyvéből.)

Frühwirth Mihály